سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند، سلطان خدا در زمین است، پس هرکه با وی در افتد بر افتد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :56
بازدید دیروز :135
کل بازدید :107598
تعداد کل یاداشته ها : 233
102/3/10
12:52 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

هرنبی رادشمنیست گشته اندتکذیب خلق

نقش آزادیست این دررضاباشندزحق

چون که باشداختیارگیردرراست وچپیم

هرچه راکردی گزین بهره ات گرددبه حق

اوغفوراست ورحیم مقصدماسوی او

حزب شیطانی کشدسوی خودبازرق وبرق

هرکه ایمانش به برعامل است برصالحات

نفس اماره بکوب چون بدی بیندبه حق

هرکه نفسش غالب است عقل مغلوبش شود

عقل مغلوب برفناست کی روداوسوی حق

گاه داری سوئ عمل درشماری احسنش

ای شودگمراه دل دل سپارش سوی حق

آنکه صنعش می کنیم عالم است براوخدا

صنع ماوعلم اوروشنش سازدبه حق

هرکه عزت خواهداوعامل است برصالحات

هرکه داردمکردل کی روداوسوی حق

بحرباشدشوروشیرین داردهریک بهره ای

چرخش شمس وقمرهم شده مکتوب حق

مافقیریم نزداواوغنی است وحمید

قدسیان هم درصف است تارودروسوی حق

 


99/10/6::: 4:57 ع
نظر()
امانت