سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر نو رسته ای که در جستجوی دانش و عبادت رشد کند تا بزرگ شود، خداوند روز قیامت پاداش هفتاد و دو صدیق را به او می دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :54
بازدید دیروز :135
کل بازدید :107596
تعداد کل یاداشته ها : 233
102/3/10
12:40 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

لحظه لحظه زندگی باشی اندرامتحان

کارخوب وبدتوعاقبت گرددعیان

گرشدی اندرقضاداوری راکن به حق

دشمن است یادوست توحق راکن توعیان

هرچه باشددرجهان چرخشش باشدبحق

گرشدی ازحق برون می شوی اندرزیان

آمده قانون حق کوش دراجرای آن

هرچه داریم ازخدا این عیان است وعیان

درجهادی یاتراخیردگر

گرنبی باشی ویاگرشوی ازغیرآن

آنچه باشدقرب حق تقوی است آن رانشان

درقضاباش حق مدار گرامیروناتوان

دیده ای داوودراگشته است اندرقضا

اوزمحراب عبادت گشته است معبودآن

آن دوخصم یکدگرترس برداوودکرد

آن یکی کردشرح حال دیگری هم درنهان

باوجوداین دونقص ترس وشرح حال ان یکی

کردقضاوت بادونقص شدنتیجه ضدآن

چیست منظورازقضاوت درقضا

نفس راکوبش زمین داوری گرددعیان

قدسیان هم آرزوداردشودهمراهتان

درقضاوتهابکوشدتقویش گرددعیان

 

 

 


99/7/20::: 10:40 ع
نظر()
امانت