از جمله چیزهایی که پستی دنیا را به تو نشان می دهد، آن است که خداوند ـ جلّ ثناؤه ـ بساط آن را از رویت وجّه و اختیار، از سرِ اولیا و دوستانش برکشیده و از روی آزمون و فتنه، آن را برای دشمنانش گسترده است. [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :12
بازدید دیروز :40
کل بازدید :84159
تعداد کل یاداشته ها : 226
101/3/6
6:34 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

لحظه لحظه زندگی باشی اندرامتحان

کارخوب وبدتوعاقبت گرددعیان

گرشدی اندرقضاداوری راکن به حق

دشمن است یادوست توحق راکن توعیان

هرچه باشددرجهان چرخشش باشدبحق

گرشدی ازحق برون می شوی اندرزیان

آمده قانون حق کوش دراجرای آن

هرچه داریم ازخدا این عیان است وعیان

درجهادی یاتراخیردگر

گرنبی باشی ویاگرشوی ازغیرآن

آنچه باشدقرب حق تقوی است آن رانشان

درقضاباش حق مدار گرامیروناتوان

دیده ای داوودراگشته است اندرقضا

اوزمحراب عبادت گشته است معبودآن

آن دوخصم یکدگرترس برداوودکرد

آن یکی کردشرح حال دیگری هم درنهان

باوجوداین دونقص ترس وشرح حال ان یکی

کردقضاوت بادونقص شدنتیجه ضدآن

چیست منظورازقضاوت درقضا

نفس راکوبش زمین داوری گرددعیان

قدسیان هم آرزوداردشودهمراهتان

درقضاوتهابکوشدتقویش گرددعیان

 

 

 


99/7/20::: 10:40 ع
نظر()