سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبوب ترینِ کارها نزد خدا بر روی زمین، دعاست . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :38
بازدید دیروز :61
کل بازدید :56441
تعداد کل یاداشته ها : 216
99/7/2
4:22 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

خلق انسان کرده است ازنطفه ای

اوخصیم آشکاراست این سری

خلق انعامی نموددرکویتان

پشمشان ونفعشان وگوشتشان

برشماباشدجمالش وقت رفت وآمدن

حمل بارت می کندراحت نفس آمدن

رب ماباشدچنین هم رئوف است ورحیم

نیست خدائی غیراوقصدراه است وعلیم

آب باردازسمائ هم شرابی پرجمیل

هم شجرهم زرع هم ززیتون ونخیل

هم زاعناب وزکل ثمرات شدآیه ها

بهرقومی که تفکرمی کندبااین بها

کرده تسخیرشماهم شب وهم روز وهم شمس وقمر

هم نجوم آسمان شدمسخرپرگهر

آنچه باشددرزمین رنگهادراختلاف 

سخردریارانمودلحم وحلیه شدکفاف

گوشت تازه خواستن زیوری آراستن

کشتی اش بینی درآن فضل وشکری خواستن

کوههاورودهاراههابینی دران

ازعلامتهای نجم درهدایت پرتوان

نعمتش باشدفزون درشمردن ناتوان

این چنین باشدخداهم غفورومهربان

قدسیان گوشت بیارعالم جهروخفی است

این الهی واحداست خالق است وراشدیست


98/10/11::: 7:35 ع
نظر()