سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، او رابا عبرت ها پند می دهد. [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :39
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44631
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
5:0 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

چون شدی تسلیم عدل واحسان بایدت

ده به ذوالقربی صفاجان ایدت

دورکن ازخودتوفحشی ومنکری

بغی هم باشدیکی ازاین سری

چون که خواهی باخدایک دیگری

باشی اندرشرک گرچه گویی برتری

می شودجرمت فزون گررهبری

می کنی خودرافناهم دیگری

گن وفاچون داده ای تووعده ای

نقض ایمانی نکن بااین سری

اوبوداگاه زاعمال شما

می کندیاداوری باشی بجا

آنچه سرمایه نمودی بهرحق

دررقابت هانکن صرفش به شق

درقیامت میشود روشن به آنچه اختلاف

می شودتبیین حتمابهرتان باروی صاف

گرخدامی خواست که یک امت شوید

لیک بایددرضلالت هم هدایت می شوید

آنچه می  کردی عمل عاقبت گرددسوال

چون قدم ثابت کنی هان نلغزان این وبال

آنچه نزدحق بودخیراست او

نزدحق باشدبقاودرفناهم غیراو

صالح ارباشدعمل درحیاطی طیب است

احسن است اجرش چومردویازن است

قدسیان برگوبه آوازوسخن

تانیایدشرک دروادی امن


98/8/14::: 4:34 ع
نظر()
      گردش فلک