چون سختى به نهایت رسد ، گشایش در رسد ، و چون حلقه‏هاى بلا سخت به هم آید ، آسایش در آید . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :14
بازدید دیروز :40
کل بازدید :84161
تعداد کل یاداشته ها : 226
101/3/6
7:3 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[164]

خبر مایه

فرصت شامل غنیمت دان هردم

شودازدست برون بابیش وباکم

نوشته بهرماقانون محکم

که باشی پیروش باشورخاتم

هرآنچه می کنی آیدبسویت

نتیجه میدهدباشوروباغم

الاانسان عدالت شرط راه است

نشی محزون وخافی آخرین دم

حسینی راکه بینی کربلا ساخت

رضایت بهرحق دارددمادم

طلاگرددعیارش درنظرپاک

روددرآتش آنگه می شودیم

چوبینی ماجراازشمروخولی

حسین ام درمقابل رفته بادم

چراماگشته ایم صدفرقه فرقه

به نفس خودببالیم بیش ویاکم

بجای نفس کن تابع حق

که حق داردبقاوغیراوباشدفناهم

چه گویی قدسیان مقصدکدام است

اطاعت ازخداوازرسولش کن دمادم

اولوالامرهم ادامه این طریق است

به تابع میروی قطره سوی یم

 


99/6/19::: 3:51 ع
نظر()