سفارش تبلیغ
صبا
ای غایت آرزوی عارفان ! ای فریادرس کمک خواهان و ای محبوب دل های صادقان ! [امام علی علیه السلام ـ در دعایش ـ]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :7
بازدید دیروز :10
کل بازدید :36988
تعداد کل یاداشته ها : 208
97/10/28
1:22 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

چون شدیم خاک و شویم نقص وجود

هر عمل کردیم بماندپای بود

چون به نسیانی تذکربایدت

تابه راه ایی شود سود عایدت 

بر پیمبر گفته اند کاهن و شاعر بسی 

نقش آزادیست به صبرت کن بسی 

می کند گفتار حل هم مشکلت 

چون به علم اوشوی حل بود اندر دلت 

چونکه داری کفر آری هی مثل 

هی بگویی او بود مجنون وساحردر عمل 

این بدین است نیستی مومن به ایمانی رهی 

یا ذخایر دست توست یا خالقی دریک رهی 

یا زهیچ آیی پدید یا بسازی خود جدید 

یا که سازی آسمان یا به حلمت شد پدید 

ازچه نازی مکر خود یا به سطر آورده ای 

یا که غیبی نزدتوست دخترازاو تو پسر آورده ای

یا که داری نردبان بشنو از توی اون 

این همه گفتار را کی بدی اندر شءون

یا بگویی قول اوست تو توان آور حدیث 

یا که مزدی خواهدت سخت آید این حدیث 

یا اله غیر داری پاک باشدحق ازو  

یا که چون آید عذاب گویی که ابرپربارزو 

ای پیمبرچون هدایت نیستند برخود گذار 

تا که بینند روزشان گردند هلاکی آشکار 

نی شود دفعی به نیرنگ نی کند یاری کسی 

زندگیشان در عذاب آنکه بی علمند بسی 

صبرکن برحکم رب هستی تو اندر دید ما 

کن تو تسبیحی به حمد چون قیامی شدبپا 

پاره ای از شب هم ازدبر نجوم 

قدسیان هم آرزو دارد به تسبیح تموم