قرمز سبز آبي خاکستري
دنيا همچون مار است سودن آن نرم و هموار ، و درون آن زهر مرگبار . فريفته نادان دوستى آن پذيرد ، و خردمند دانا از آن دورى گيرد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت