قرمز سبز آبي خاکستري
مثل كسي كه دانش مي آموزد ولي آن را بازگو نمي كند، مثل كسي است كه گنج مي اندوزد ولي از آن خرج نمي كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت