سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به نعمت پروردگارتان ـ عزّوجلّ ـ اعتراف کنید و از همه گناهانتان به سویش توبه نمایید که خداوند، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44635
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
5:31 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

بخواب آمدمرایک شب که عاشوراشده برپا

صدای شیهه اسب وصدای نیزه هابالا

بگوش من رسدهردم صدای العطش بسیار

یکی زینب پرستاراست پرستاردل والا

شده سجادمن بیمارباذن خالق یکتا

علمداری کنداسلام پریشانهاشوندوالا

الاای منجی عالم خلایق چشم درراهند

اگرباشدصلاح دین باذن رب کن غوغا

بگیرازظالمان هردم تقاص این ستم هارا

شوی مرحم دل زخمی بکن این سینه هازیبا

الاای قدسیان حالازخواب غفلتت برخیز

بکن یاری دین اکنون چوقطره راهی دریا


  
  

عاشق پیوسته ام کویت تمنامی کنم

وصل کویت گشته ام کویی که دلبرباشدم

آمدم درکوی توگیری مرادرقرب خود

شهدشیرین داردم کویی که دلبرباشدم

عاشقان آرامشی درکوی دلبرآورند

عشق سوزان می کنم کویی که دلبرباشدم


  
  

ای آفریده حق ای گوهرتابان

ای چرخ وفلک ازعشق توچرخان

توگوهرنابی توسرورنازی توعزیزی

من ازبودتوبودم من درکوی توآسودم

چه شودبوسم بین دوابرویت

من که نه ماهی دروحودت بودم

من که بی خوابی ازچشات می ربودم

توبه من دلبسته من به تووابسته

امرحق رابین که چنین بایسته

مادرم روح منی تومادرم عمرمنی تو

مادرم باتوشادم مادرم بی توبربادم

توکه باشدبهشت زیرپای تو

شب وروزت بودسیردراین سرا

من که چون هستیم ازوجودت جداشد

غرق درمهرتوهستیم پایداروبقاشد

توعزیزی مادرتولطیفی مادر

بوسم آن روی توبین دوابروی تو

توبودی مادرمن من شدم پاره تن

مادرم پاره تن رانکنی ازخودجدا

مادرم دست اجابت زتودارم زدعا

مادرم قدرتورامی دانم

مادرم حس تورامی خوانم

مادرم توکه هرروزپاگذاری دربهشت

منوباخودت ببربه سرنوشت

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

 


  
  

بلبل خوش خوان من خوش می روی درکوی دوست

توگلی باخودببرمنقارتوسوی سبوست

آب گیردازسبوچون قابل جانهاشود

دوستدارحضرتش این دل که دیوانه تراست

غمزه چشمان اودل می بردسوی خودش

من اسیرغمزه ام غمازمن کوی وسبوست

ازخودم بیخودشدم آن چهره دردل افتاد

دست مابگرفته ودنبال اودرجستجوست

قدسیان آرام باش غرقاب دردریاشدی

چون بودناجی خداراحت زغم پهلوی اوست

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید


  
  

گویم اینک یک سخن توگوشدار

چشم خودبینابکن ای هوشیار

سینه هاسوزندتاسازنوی برپاکنند

سازخودسازی که مقصودحریم کبریاست

راه پرسوزوگدازوبس مسیری پربهاست

تاشودگامت براه سدرهت دشوارهاست

آن یکی خورده قسم سازم توراگمراه خود

چون نمودی راه کج ازپابه سراندازمت

دیگری می کندجلوه گری تابگیرددرکمند

ظاهرزیبای اوگولت زده کمتربخند

عشق رحمانی توراجانهادهد

چون خریدارافضل است این راپسند

چوخودهستی مال اوخودرابنه دراختیار

آنچه خواهداوکندلایق است کوی قرار

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید


  
  
   1   2   3      >