سفارش تبلیغ
صبا
هر که به آنچه می داند عمل کند، خداوند دانش آنچه را نمی داند به او ارزانی می دارد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :7
بازدید دیروز :10
کل بازدید :36988
تعداد کل یاداشته ها : 208
97/10/28
1:18 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

شدنوشته برشماروزه چوقبل

باشدآن تمرین هابهرت به سهل

گرمریضی یاکه باشی درسفر

بعدایامی کنی درقضاآیدبه سر

هرعمل باشدارادی افضل است

چون به جبرت درکشندآن ابتراست

چون شدی شاهدبه ماه شوروزه دار

شکرحق آری بجانعمت به بار

گوبه سایل بنده ام باشم قریب

من اجابت می کنم دعوش مجیب

خواه ازمن می کنم خوانت جواب

رشدیابی زین طریق آیی به تاب

هستیم ازبوداوشدبرقرار

قدسیانم موجی ازدریاسوار


96/3/15::: 4:6 ص
نظر()
  
  

خالص آن باشدکه ناخالص شوددورازوجود

فتنه باشدامتحن شویدبدی باپای جود

چون طلاباشی بیفتدآتشی اندردرون

کم شودناخالصی خالصی ازاوبرون

آدمی درفتنه هاگردددچاردرزمان ودرمکان

آتشی گرددفتن درمکان ودرزمان

حج پیغمبربه سالی منع گشته فتنه ای

عده راچون نوزده نامیدحق هم فتنه ای

گفت پیغمبرزبیرراتاکجاحب علی دردل بود

گفت زبیرهمچون ولدهایم بدل حبش بود

گفت زمانی تیغ برروی علی خواهی کشید

گفت نیایداینچنین روزی که فتنه درکشید

فتنه باشددرعموم هم نمایددرخصوص

قدسیان آسوده آنکس عاقبت آردخلوص