سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از گمانهاى مردم با ایمان بپرهیزید که خدا حق را بر زبان آنان نهاده است . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :36
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44628
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
4:53 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

 

            

                         تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www.pichak.net کلیک کنید        

دلم میل سفرداردچویاران                   که هرکس چابک است خیزدزمیدان

به عشق ماه وانجم کرده پرواز            به قرب حضرتش باشدشتابان

سلام مابراین الاله هاباد                    که روشن کرده اندسیمای ایران

نه ایران بل جهان باشدخرامان            زعشق روی یاران ودلیران 

چه باشدافتخارازاین فزونتر               که باشدرهبرش بی سربه میدان 

سراین لاله هاراهمچورهبر               بریدندازقفاان خونخواران 

شنیدم پاسداران سربریدند                  به پیش حجله شادی شتابان 

ندانستندکه پیش حضرت دوست          شونداین لاله هامهمان  بدینسان 

خداوندابدل آرامشی ده                    که باشدقدسیان همرزم یاران  

                          

 


  
  

بروزصاحب عصری شدم عازم سوی محفل      عجب انسی به هم دارندکناریکدگریکدل

عجب صیقل زدن بردل کنارتربتش نوری            توگویی اشناباشندچنین شادان شوندهمدل 

کمان کرده چوابرویش میان این کمان واعظ      یکی دستش سلاح دین یکی قران شودحاصل 

شودان هشتمین یارم پذیرای چنین یاران         خوشاحال کسی ایدبدین بوم وبدین محفل 

توراای قدسیان نیکوست شوی حاضردراین مجلس    که خیردنیوی داردوعقبی هم شودحاصل    

                                                            


90/3/22::: 3:29 ع
نظر()
  
  

شبی بایارخودتنهابه صبحی من سفرکردم     به شب تاصبح صادق من به کوی اوگذرکردم

عجب زیبامهی بودش عجب ابروبه بردارد     به شوق دیدن رویش نخوابیدم سحرکردم

دوسرتیزاست ابرویش بهرتیزی شکارارد     چوافتدپیکرم بیجان به خیزان جستجوکردم

چوگیرم نازنین پیکربدل ارامشی گیرد      نهان رااشکاراکن نمازی شب به برکردم

عجب برقامتم زیبابوداین رخت نوبرپا      دگرازتن بدرنارم عجب زیباسحرکردم

چوباشدقدسیان اینسان بدین وصفی که من کردم   گرفتم رخت زیبارابه دنبالش سفرکردم

                                     


90/3/22::: 3:8 ع
نظر()
  
  

عاشق کوی توام سوی توپروازمنه         عشق روی لیلی ام مجنون ترازحال همه

سینه هامی سوزداندروصلتش               عاشق دیوانه ام چون هستی ام ازهست تو

گرکشی دست محبت برسرم اسوده ام   چون کنم خودرارهاتسلیم درگاهت منم

من زپاافتادهام دستم بگیرازمرحمت        نزدخودجایم بده بخشامراازرحمتت

قدسیان کم کن توزاری وبی تابی به حد     توتوکل کن به حق ایزدترابالابرد


  
  

دلبرم صاحب کرم دردلبریست          اودل ازدل می برداومشتریست

دل بدریای دل ودلبربزن                     غرق دردریای اوحوروپریست

دل دراین سیل روان اسوده گشت   دلبران رادلبراست اومشتریست

سینه هامی سوزدودروصلتش         شعله خواهی ازدلی سوزان تریست

دل که سوزددربرش سوزان کند        عشق سوزان لایق حوروپریست

من دراین سیل خروشان قطره ام     قطره هادرقرب توخوش گوهریست

ازخلقت الانس والجن راهدف             اولیعبدبودنش حق مشتریست

قدسیاتودلبردلبربشو                           تابردل ازرت اودلبریست


  
  
   1   2   3   4      >