سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و در پى جنازه‏اى مى‏رفت ، شنید مردى مى‏خندد فرمود : ] گویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته‏اند ، و گویا حق را در آن بر عهده جز ما هشته‏اند ، و گویى آنچه از مردگان مى‏بینیم مسافرانند که به زودى نزد ما باز مى‏آیند ، و آنان را در گورهاشان جاى مى‏دهیم و میراثشان را مى‏خوریم ، پندارى ما از پس آنان جاودان به سر مى‏بریم . سپس پند هر پند و پند دهنده را فراموش مى‏کنیم و نشانه قهر بلا و آفت مى‏شویم . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :37
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44629
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
4:59 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

کن شروع هرکلام باسم رب ذوالجلال

حمدخالق بیشماراوکه رب العالمین

اوکه رحمان ورحیم مالک روزجزا

نعبدواوراسزدنستعینش درتوان

بارالها طالبیم درصراطی مستقیم

راه نعمت داده ها نی زمغضوبان عیان

نی زگمراهان مددکن حیای خالقت

کن تواورابندگی صاحب هردوجهان

قدسیان خیزوبرپاکن علم

راه پرشورونوا راه رب العالمین


93/4/25::: 10:39 ع
نظر()
  
  

سینه دزسوزوگداز مرحمی براین دلم

تاشوم قربان تواین نهایت پیشه ام

تووجودم کرده ای تاکه من عبدی شوم

درمیان عبدهاارزش به تقوایی ترم

داده ای میدان مراازاسفلی تاقرب خود

من کنم فرمانبری تانهی اسمی برم

این همه لطف وصفااین همه خیرووفا

بنده ام عجزازوفاتانگیری دربرم

توکه درهرلحظه ای دستگیری می کنی

هی مراخوانی برت آرام گیردپیکرم

ای تراازسوزدل من ستایم روزوشب

این ستایشهازتوست من کیم یک پیکرم

هرچه رامن می کنم ازلطف توحاصل شود

من ندارم قدرتی هرقدرتی باشدبرم

آستان جودتوست تاکه گردم من وجود

من کیم عبدی ذلیل خواهم فدااین پیکرم

خواستن رانی توان این توان ازلطف او

من همین بس بنده ام کرده ای شرمنده ام

من کنم فرمان تو یاریم کن دردلم

یاریم هم ازتوشداین من واین پیکرم

قدسیان ازچه روست این همه سوزوگداز

سوزتوازلطف حق من کیم یک بنده ام


93/4/24::: 6:5 ع
نظر()