سفارش تبلیغ
صبا
هر کس جویای حکمت است، باید خاندان مرا دوست بدارد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :9
بازدید دیروز :5
کل بازدید :36662
تعداد کل یاداشته ها : 208
97/9/23
4:59 ص


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

کن شروع هرکلام باسم رب ذوالجلال

حمدخالق بیشماراوکه رب العالمین

اوکه رحمان ورحیم مالک روزجزا

نعبدواوراسزدنستعینش درتوان

بارالها طالبیم درصراطی مستقیم

راه نعمت داده ها نی زمغضوبان عیان

نی زگمراهان مددکن حیای خالقت

کن تواورابندگی صاحب هردوجهان

قدسیان خیزوبرپاکن علم

راه پرشورونوا راه رب العالمین


93/4/25::: 10:39 ع
نظر()
  
  

سینه دزسوزوگداز مرحمی براین دلم

تاشوم قربان تواین نهایت پیشه ام

تووجودم کرده ای تاکه من عبدی شوم

درمیان عبدهاارزش به تقوایی ترم

داده ای میدان مراازاسفلی تاقرب خود

من کنم فرمانبری تانهی اسمی برم

این همه لطف وصفااین همه خیرووفا

بنده ام عجزازوفاتانگیری دربرم

توکه درهرلحظه ای دستگیری می کنی

هی مراخوانی برت آرام گیردپیکرم

ای تراازسوزدل من ستایم روزوشب

این ستایشهازتوست من کیم یک پیکرم

هرچه رامن می کنم ازلطف توحاصل شود

من ندارم قدرتی هرقدرتی باشدبرم

آستان جودتوست تاکه گردم من وجود

من کیم عبدی ذلیل خواهم فدااین پیکرم

خواستن رانی توان این توان ازلطف او

من همین بس بنده ام کرده ای شرمنده ام

من کنم فرمان تو یاریم کن دردلم

یاریم هم ازتوشداین من واین پیکرم

قدسیان ازچه روست این همه سوزوگداز

سوزتوازلطف حق من کیم یک بنده ام


93/4/24::: 6:5 ع
نظر()