سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
اساس حکمت، مدارا کردن با مردم است . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :9
بازدید دیروز :14
کل بازدید :35915
تعداد کل یاداشته ها : 206
97/7/23
6:3 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه
عناوین یادداشتهای وبلاگ
عبد نفس بعثت وادی امن عناوین یادداشتها[206]

آسمان مشتاق دیدارش شده

ارض هم مهداوعظمی شده

هفده ازماه است وازماه ربیع

اوگل گلشن عشق است واشده

حوریان منتظروفوج ملک

پای بوسش آمدندغوغاشده

هم محمدنام اوعبدالله هم بابش بود

آمنه دردامنش دسته گلی پیداشده

اوکه باشدامن وایمن ازخطا

می کندعصمت بپاباغ رسالت واشده

اورسول است ورسالت ازربش

مزده بادابربشرچون احمدش یکتاشده

اوبویکتارسولی دررسالت خاتم است

ازقدوم ومقدمش اینک جهان یکتاشده


90/11/14::: 4:39 ع
نظر()
  
  

یکی صبحی برون شدبهرکاری

به سراوکرده بودافکارناری

لباس ابیضی پوشیده برتن

لباسی چون عرب درپی شکاری

یکی دیگرمهیاکرده ماشین

بدنبال مسافربودآری

قضارااین دویکدیگربدیدند

سرصحبت نمودندبازوکاری

بگرمی دوستانه گفت خاموش

نمااین ضبطماشین رابه باری

که من عزرایلم قصدم به جانت

ستانم جان توبا آه وزاری

درون خودروش بوده سه تن جان

یکی راننده دودیگررزم کاری

بگفتاصاحب خودروبه دیگر

که این گویدستانم جان به زاری

بگفتاصحبت ازجان است وتسلیم

بغیرازمن وتوکس نیست آری

بگفتاصاحب خودروبه نرمی

که تواین شخص نبینی درسواری

بگفتانیست دیگری غیرازمن وتو

چه می گویی که دیگرباشداندراین سواری

شده راننده مات وسخت مشغول

که عزراییل شدهمدم سواری

به فکرچاره بودومات ومبهوت

که کی فارغ شودازاین سواری

به یکباره چراغ شدرنگ قرمز

که شدفرصت غنیمت بهرکاری

به یکباره فکندخودرازماشین

فراری آن چنان گویی که ناری

شدندشادان وخوشحال آن دوازکار

که آسوده شدندصاحب سواری

ترامن این بگفتم گردی هوشیار

شنوازقدسیان مطلب به کاری

وگرنه فوت وفن بسیارباشد

نمایندجیب توخالی به باری

 


90/11/14::: 4:25 ع
نظر()