سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی ما اهل بیت، [مایه] انتظام دین است . [امام باقر علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :32
بازدید دیروز :33
کل بازدید :44624
تعداد کل یاداشته ها : 209
98/9/15
4:5 ع


مشخصات مدیروبلاگ
 
محمد قدسیان[163]

خبر مایه

نه ساله بودی دربرم سکنی گزیدی فاطمه

هم مونس وهم همدمم یاس کبودم فاطمه

دیدی که دستم بسته اندبیعت بگیرندفاطمه

یکسرنمودی تودفاع ازبیت وپیمان فاطمه

دربین دیوارودری میخ است وسینه فاطمه

محسن شده قربانی ازحفظ ولایت فاطمه

ازدرداین بی حرمتی ازمیخ دریافاطمه

دربستربیماری ودرغصه گشتی فاطمه

خوابت نمودی آشکاردروصل بابا فاطمه

درموقع نقلش به من گریان شدی یافاطمه

گفتی که تنهامی شوی بعدازمن ای جانم علی

دارم وصیت هابه تودفنم نمادرشب علی

راضی نباشم دشمنان برمن گذارندونماز

هم کفن وهم دفنم نمادرشب توجانم یاعلی

ای جان من تنهاشوی بعدازمن ای جانم علی

گرتوسلامش می کنی ندهندتوراپاسح علی

چون کودکانت کوچکندمن هم نباشم مونست

یاری کندچاههاتورادروقت غم جانم علی

ای قدسیان کمتربنال ازاین همه دردومهن

مهدی کندحق رااداجان فاطمه جان یاعلی

 


91/2/7::: 10:50 ع
نظر()
  
  

دخترختم رسالت همسرحیدربود

زینبش تاج سری برگوهرمادربود

اوحسن راوحسین رامادراست

اوامیرمومنان راهمره وهمدم بود

اوکه درسیرسلوک زندگی

باتاسی ازپدرباهمسروالابود

اوکنددرخانه کاروهمسرش درباغ وبر

اوبه عمرکوته اش رهبربه این دنیابود

اوفدک راصاحب وغصبش نمودندباجفا

اودراین برگشت حق سیلی خوردنیابود

همسرش درخانه واورازدندآن قوم شر

امرحق راکن نظاره شرم غجب عظمی بود

اوکه درسن جوانی پیرشد

دستگیرش وقت رفتن این درودیواربود

خالقاصبر م نمانده دروجود

این همه جوروستم رایج براین تنهابود

مهدیامولابیاکن یاریم

یاری مستضعفان دردین مازیبابود